Đối tác


Hợp tác quốc tế hay hợp tác đa phương diện là một nhân tố quan trọng để xây dựng tiềm lực khoa học công nghệ của Trung tâm Ứng dụng Vật lý Địa cầu (AGPC). Vì vậy kể từ khi thành lập cho đến nay, công tác hợp tác quốc tế, hợp tác trong nước luôn luôn được AGPC chú trọng. Từ những ngày mới bắt đầu thành lập, APGC đã chủ động trong các công tác Hợp tác quốc tế, và hợp tác trong nước (gồm có việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài, đón tiếp các chuyên gia nước ngoài vào làm việc và ký kết hợp tác, dự án hợp tác quốc tế song phương, và nhiều mục khác) từ đó đem lại những kết quả hợp tác có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển của Trung tâm. Có thể kể đến như:
- Nhiều cán bộ khoa học trong lĩnh vực nghiên cứu lý thuyết, nghiên cứu cơ bản đã đạt được trình độ quốc tế do thường xuyên được cập nhật các thông tin khoa học mới thông qua các chuyến đi công tác trao đổi khoa học, hội nghị và hội thảo quốc tế. 
- AGPC thông qua hợp tác quốc tế đã đào tạo được một đội ngũ cán bộ khoa học có trình độ cao. 
- Các cán bộ khoa học trẻ được cử đi học tập ở nước ngoài có điều kiện để tiếp cận với nền khoa học tiên tiến của thế giới.
AGPC mong muốn phát triển hơn nữa quan hệ cộng tác trong nước và quốc tế. Với mục tiêu đưa những nghiên cứu khoa học đến gần hơn nữa với đời sống xã hội. Dưới đây là các đối tác hợp tác của Trung tâm ở cả trong nước và trên thế giới

Các đối tác tiềm năng của Trung tâm Ứng dụng Vật lý Địa cầu (AGPC):

 

Đại học Khoa học Tự Nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

  

Viện Hải dương học Nha Trang

 

Viện Công nghệ vũ trụ

  

Cục Viễn thám Quốc gia

 

Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội

 

 

Viện Địa Lý

 

Viện Khoa học và Kỹ thuật Hạt nhân

 

 

 

Góp ý: